Як захистити себе при порушенні митних правил при перетині кордону України?


 1. 🖊 Чим регулюється відповідальність за порушення митних правил?
 2. 🖊 Які порушення митних правил можна зустріти під час перетину кордону у 2023 році?
 3. 🖊 Які з вищеперерахованих правопорушень найчастіше зустрічаються на практиці?
 4. 🖊 Які види стягнень можуть застосовуватись до особи, яка порушила митні правила?
 5. 🖊 Яким чином фіксується порушення митних правил?
 6. 🖊 З якого моменту слід вважати, що проти вас відкрили справу про порушення митних правил? 
 7. 🖊 Хто уповноважений на розгляд справ про порушення митних правил при перетині кордону України?
 8. 🖊 Що може бути доказами по справі? 

Кожен громадянин України, який часто подорожує за територію нашої держави та планує транспортувати певні товари для подальшого їх продажу або особистого користування неодноразово зіштовхувався із тим, що міг порушити митні правила при перетині кордону. На практиці це означало, що таку особу затримували як правило для перевірки відповідності товарів або змушували сплачувати мито там, де закон не передбачає такий обовʼязок у громадянина. Крім того, у звʼязку із війною в Україні збільшилась кількість волонтерів, які постійно надавали гуманітарну допомогу нашим військовим шляхом її привезення із іноземних держав, що в свою чергу призвело до зростання кількості порушення митних правил та конфліктних ситуацій. А тому актуальність обраної тематики є вкрай важливою для кожного станом на 2023 рік. У цій статті ми розглянемо, яким чином слід себе захищати на митниці від порушення митних правил, з урахуванням норм чинного законодавства України. 

Як захистити себе при порушенні митних правил при перетині кордону України?

Чим регулюється відповідальність за порушення митних правил?

Перш за все потрібно зазначити, що законодавство України передбачає відповідальність за порушення митних правил при перетині кордону єдиним нормативно-правовим актом – Митним кодексом України. Він включає в себе главу 68, яка містить класифікацію порушень митних правил та настання відповідних за них санкцій.

Які порушення митних правил можна зустріти під час перетину кордону у 2023 році?

Адміністративна відповідальність за порушення митних правил може настати у таких ситуаціях: 

 • якщо особа порушила зону митного контролю (сюди слід відносити перевезення товарів чи автомобілів поза пунктами регулювання митного контролю або ті випадки, коли особа не перетинає митний кордон України, проте порушує режим митного контролю тощо) – ст. 468 МКУ;
 • якщо особа здійснює будь-які неправомірні операції з товарами, стосовно яких митне оформлення не було закінчене, або з такими, що перебувають на відповідному зберіганні тимчасового характеру та під митним контролем – ст. 469 МКУ;
 • якщо особа здійснює перевищення строку доставлення товарів (автомобілів, які ввозяться для використання в особистих цілях, автомобілів, що мають комерційне призначення та відповідних документів без дозволу на це митних органів) – ст. 470 МКУ;
 • якщо особа добровільно здійснює недекларування товарів, які будуть переміщуватися через митний кордон – ст. 471 МКУ;
 • якщо особа добровільно здійснює недекларування товарів та автомобілів, що мають комерційне призначення, а вони повинні бути задекларовані в обовʼязковму порядку – ст. 472 МКУ;
 • якщо особа здійснює пересилання заборонених товарів через митний кордон шляхом поштових чи інших відправлень – ст. 473 МКУ;
 • якщо особа навмисно перешкоджає посадовій особі, що здійснює перевірку товарів, автомобілів, відповідних документів в їх доступі – ст. 474 МКУ;
 • якщо особа не подала митному органу відповідні звіти, щодо товарів, які підлягають обовʼязковому митному контролю – ст. 475 МКУ;
 • якщо особа при перевезенні товарів через митний кордон порушує права інтелектуальної власності інших осіб – ст. 476 МКУ;
 • якщо особа порушує ввезення та вивезення товарів із території вільної митної зони – ст. 477 МКУ;
 • якщо особа порушує відповідний порядок зберігання товарів на митних складах – ст. 478 МКУ;
 • якщо особа порушує порядок чи терміни, що дані для розпорядження товарами, які перебувають у магазині безмитної торгівлі – ст. 479 МКУ;
 • якщо особа порушує правила з оброблення товарів – ст. 480 МКУ;
 • якщо особа не дотримується строків тимчасового ввезення та вивезення товарів, включаючи й автомобілі – ст. 481 МКУ;
 • якщо особа хоче здійснити переміщення товарів чи автомобілів, що мають комерційне призначення поза митним контролем – ст. 482 МКУ;
 • якщо особа хоче приховати від представників митної служби певні товари та перетнути з ними кордон – ст. 483 МКУ;
 • якщо особа здійснює зберігання, переміщення або купівлю товарів та комерційних транспортних засобів, які були ввезені на митну територію України поза офіційним митним контролем або з ухиленням від нього – ст. 484 МКУ;
 • якщо особа намагається уникнути сплати митних платежів або зменшити їх суму шляхом неправомірних дій, а також інші незаконні дії, що, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів – ст. 485 МКУ. 

Таким чином, законодавством встановлений чіткий перелік правопорушень, які може здійснити особа під час перетину митного кордону України. 

Які з вищеперерахованих правопорушень найчастіше зустрічаються на практиці?

На сьогодні можна зустріти найпоширенішими видами правопорушень при перетині митного кордону – це недекларування товарів, які будуть переміщуватися через митний кордон (ст. 471 МКУ – санкція передбачає штрафи, а також додатково ще й можливу конфіскацію майна) та недотримання строків тимчасового ввезення та вивезення товарів, включаючи й автомобілі (ст. 481 МКУ – санкція передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 50 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також додатково ще й можливу конфіскацію майна в залежності від частини статті).

Які види стягнень можуть застосовуватись до особи, яка порушила митні правила?

Перелік таких стягнень є вичерпним та включає:

 • попередження;
 • штраф;
 • конфіскацію майна.

Крім того, тільки попередження та штрафи можуть застосовуватись як основні види покарань за порушення митних правил. А конфіскація майна може бути в свою чергу як основним так і додатковим покаранням. 

Варто також зазначити, що попередження не відбувається просто в усній формі до правопорушника, а є офіційним повідомленням стосовно виключення поведінки щодо порушення митних правил у майбутньому, яке виноситься шляхом постанови про накладення адміністративного стягнення. 

Яким чином фіксується порушення митних правил?

Посадова особа митної служби при виявленні таких порушень здійснює їх фіксацію у протоколі. 

Такий протокол повинен обовʼязково містити:

 • Дата, час і місце складання протоколу;
 • Посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи митної служби, яка зафіксувала порушення у протоколі;
 • Відомості, що є необхідними для розгляду справи про особу, що порушила митні правила, у випадку її ідентифікації посадовою особою митної служби;
 • Місце, час та характер порушення митних правил;
 • Посилання на статтю Митного Кодексу України, яка регулює та визначає відповідальність за вказане порушення;
 • Інформація про свідків, включаючи їх прізвища та адреси, якщо такі звісно є;
 • Пояснення громадянина, який порушив митні правила, а також відомості про вилучені предмети і документи;
 • Інша інформація, яка необхідна для розгляду справи.

Після того як такий протокол був складений він підписується уповноваженою на те посадовою особою, а також правопорушником із врученням останньому примірника такого протоколу.

З якого моменту слід вважати, що проти вас відкрили справу про порушення митних правил? 

Провадження у справі про порушення митних правил вважається розпочатим з моменту складення протоколу про порушення митних правил.

Хто уповноважений на розгляд справ про порушення митних правил при перетині кордону України?

Стаття 522 Митного кодексу України зазначає, що справи про порушення митних правил розглядаються як митними органами, так і судовими органами. 

До переліку справ, що розглядаються митними органами відносять ті, що передбачені статтями 468, 469, частинами першою – п’ятою статті 470, частинами першою і другою статті 471, статтями 474, 475, 477-480, частинами першою – п’ятою статті 481 Митного кодексу України. 

До переліку справ, що розглядаються судовими органами (районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями) відносять ті, що передбачені частиною шостою статті 470, частиною третьою статті 471, статтями 472, 473, 476, частиною шостою статті 481, статтями 482-485 цього Кодексу, а також усі справи про порушення митних правил, вчинені особами, які не досягли 18-річного віку.

Що може бути доказами по справі? 

Варто зауважити, що в ході розгляду судової справи, кожна зі сторін має можливість захищати свою позицію, представляючи докази на підтримку своїх аргументів. Діапазон документів, що можуть слугувати доказами, включає різноманітні матеріали, зокрема протоколи про порушення митних правил, показання осіб, що проходять свідками по справі, експертні оцінки вартості майна та інші висновки по справі, пояснення самої особи, що притягується до відповідальності тощо. 

В кожному конкретному випадку важливо наполегливо відстоювати свої права, оскільки на практиці трапляється досить багато не поодиноких випадків, коли працівники митної служби відкрито зловживають своїм службовим становищем або не виконують свої посадові обовʼязки належним чином, що призводить до негативних наслідків для громадян. Адже багато рішень суду першої інстанції піддаються перегляду вищими судовими інстанціями, у зв’язку з чим важливо докладати всіх зусиль для ефективного захисту своїх інтересів.

Якщо ж ви все таки потрапили в одну із таких ситуацій, де на вас склали протокол про порушення митних правил, то в такому випадку вам не обійтися без кваліфікованої допомоги від юристів – юридичної компанії “МІБ”. Наша команда складається з юристів, які мають значний досвід та глибокі знання в сфері митного права, а тому ми завжди зможемо здійснити та надати вам глибокий аналіз ситуації, розробити стратегію захисту і підтримати вас на кожному етапі судового процесу. Крім того, ми допоможемо юридично грамотно використати всі можливості для досягнення найкращого результату по вашій справі. А тому не гайте часу та звертайтесь до нас за допомогою!

0 0 голосів
Рейтинг статті
guest

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Інші статті